Målsetninger & Visjoner

FORMÅL

DreamZ Esports sitt formål er å spre og fremme interessen for
esport hovedsaklig i Norge med en profesjonell tilnærming, samhold og felles engasjement for å sammen nå toppen.

Visjon

Vi er en ung og lovende E-Sport organisasjon med mål for øyet om å bli en av de ledene klubbene i Norge. Opptrer profesjonelt, yter respekt og er gode rollemodeller.

Satsing

Vårt hovedfokus vil ligge på de som ønsker å spille kompetitivt, opptrer profesjonelt og har gode målsetninger for å nå høyt innenfor E-Sport!

Community

Vi ønsker også å bygge et community for alle som har en genuin interesse for spill og underholdning relatert til spill.


DreamZ Esports

Der din Drøm blir en Virkelighet

Ta del i noe som er laget for alledeg !

Management

Styret | Daglig drift

Andreas Overn

Styreleder

Anne Snarud

Økonomiansvarlig

Daniel S. Billing

Styremedlem

Erik Myhre

Varamedlem

Bli med DreamZ Esports på veien videre!

Kontakt oss

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt med oss da vel!

Du kan også ta kontakt via våre sosiale plattformer